Psykoterapia

Psykoterapia on painotukseltaan kognitiiviseen teoriaan perustuvaa. Terapeutilla on tähän perustuva 4 vuoden Valvira:n hyväksymä erityistason koulutus. Terapian lähtökohtana ovat asiakkaan kokemat oireet/ongelmat, joiden pohjalta terapeutti ja asiakas yhdessä rakentavat työskentelylle tavoitteet.  Tavoitteet voivat tarkentua ja muuntua työskentelyn edetessä. Yleisellä tasolla psykoterapian tavoitteena on asiakkaan psyykkisen voinnin edistäminen, psyyken joustavuuden ja eheyden vahvistaminen.  

Psykoterapiassa tutkitaan asiakkaan hyvinvointia rajoittavia ajattelu- ja kokemustapoja sekä niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin, kehollisiin tuntemuksiin ja toimintatapoihin. Pyrkimyksenä on rakentaa vaihtoehtoisia, ongelmattomampia kokemusmalleja ja selviytymiskeinoja.

Olen Kelan hyväksymä psykoterapeutti ja minulle voi hakea Kelan kuntoutuspsykoterapiaan. 

Teen lyhyt- ja pitkäaikaista psykoterapiaa, sekä yksittäisiä konsultaatioita yksityis- ja ammattihenkilöstölle.