Vastaanotto

Vastaanotolla käyn asiakkaan kanssa läpi hänen tämän hetkistä elämää menneisyyden tapahtumiin peilaten. Painotan terapiassani lapsuuden merkittävien lähisuhteiden läpikäyntiä kiintymyssuhdeteoriaan nojaten. Ihmisen käsitys itsestä ja uskomukset häntä ympäröivästä maailmasta kiinnostaa minua. Terapiassa tavoitteena on usein oman itsen kokeminen ehyempänä sekä psyykkisten oireiden, kuten masennuksen ja ahdistuksen lievittyminen. Vastaanotollani asiakkaan kehollisuuteen kiinnitettään huomiota myös erilaisen menetelmin ja havainnoin. Tarjoan keskusteluun pohjautuvaa psykoterapiahoitoa, jossa voidaan tilanteen mukaan käyttää myös luovia menetelmiä.

Työsuuntautumiseni painottuu kognitiivisen psykoterapian sisällä tunnekeskeiseen ja skeematerapeuttiseen työskentelyyn

Vastaanottoni sijaitsee Tampereen keskustassa: Suvantokatu 7-9 .

Vastaanotolla ei ole tilaa uusille kelaterapioille.